Regulamin

Destiller

Regulamin sklepu internetowego Destiller.pl

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 

1. Informacje o firmie
Sklep internetowy działający pod adresem www.destiller.pl (dalej: Sklep) jest własnością firmy Destiller - Anna Fabijaniak. Adres siedziby firmy: ul. Grunwaldzka 37, 37-560 Pruchnik, Polska.
 

2. Przyjmowanie zamówień
Składanie zamówień możliwe jest 24 godziny na dobę. Właściciel zastrzega sobie możliwość chwilowego unieczynnienia Sklepu dla celów konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

Po złożeniu zamówienia kupujący otrzyma e-mailem automatyczną korespondencję potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Historia złożonych zamówień jest dostępna dla każdego klienta po zalogowaniu w sekcji Twoje konto w zakładce Zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz telefonicznej weryfikacji danych kupującego / odbiorcy przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z zamawiającym. Sklep zastrzega sobie prawo uzależnienia rozpoczęcia realizacji zamówienia od podpisania przez Klienta umowy na realizację danego zamówienia.
 

3. Zmiana lub anulowanie zamówienia
Zmiana lub anulowanie zamówienia możliwa jest do chwili wysłania zamówienia. Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z obsługą Sklepu - telefonicznie: + 48 660 143 042 lub e-mailem: biuro@destiller.pl. Anulowanie zamówienia, którego realizacja rozpoczęła nie jest możliwe.

Jeżeli Sklep nie może wykonać zamówienia klienta z powodu niedostępności towaru lub z powodu siły wyższej niezwłocznie powiadomi o tym klienta oraz zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.
 

4. Polityka cenowa
Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny jednakże nie zawierają kosztów przesyłki, które są widoczne na karcie produktu w zakładce Koszty wysyłki. Zasady naliczania kosztów wysyłki > Patrz pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

Wszystkie ceny w anglojęzycznej i niemieckojęzycznej wersji Sklepu podane są w EURO i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny jednakże nie zawierają kosztów przesyłki, które są widoczne na karcie produktu w zakładce Koszty wysyłki. Zasady naliczania kosztów wysyłki > Patrz pkt. 7 niniejszego Regulaminu.

Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące, poza wyjątkiem produktów, których karty produktowe nie posiadają przycisku "Dodaj do koszyka". Cena przesyłki podawana jest każdorazowo na karcie produktu w zakładce Koszty wysyłki.
 

5. Faktury
Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i wysyłana wraz z przesyłką lub drogą elektroniczną.
 

6. Czas i warunki dostawy
Okres oczekiwania na dostawę jest różny dla różnych produktów i jest określony na karcie danego produktu.

Czas dostawy produktów oznaczonych w polu dostępność „Na zamówienie” jest każdorazowo indywidualnie ustalany między Sklepem a kupującym.

Przesyłki zagraniczne realizowane są do następujących krajów:  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luxemburg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania.
 

7. Koszt dostawy
Z uwagi na charakter produktów oferowanych w Sklepie, koszt dostawy powyżej 27 PLN zawiera w sobie również koszt ubezpieczenia i jest istotnym elementem finalnej ceny. Prezentowane na kartach produktów koszty transportu są kosztami wyłącznie orientacyjnymi. Transport każdego produktu wymaga indywidualnych kalkulacji. Z uwagi na charakter oferowanych produktów, transport zazwyczaj odbywa się na euro paletach.


Koszty przesyłek krajowych:

RODZAJ PRZESYŁKI KOSZTY WYSYŁKI  WAGA PRZESYŁKI CZAS REALIZACJI

Przesyłka kurierska
 

 

27 zł do 30 kg określony indywidualnie dla każdego produktu
135 zł do 200 kg
250 zł do 500 kg
450 zł do 1000 kg
650 zł do 2500 kg

Jeśli wybrałeś dostawę przesyłką kurierską, Twoją paczkę lub paletę dostarczy firma Pocztex, Fedex, DHL lub Raben.


Koszty przesyłek zagranicznych do krajów UE:

Sposób dostawy Przewidywany termin dostawy Koszty dostawy up to 30 kg up to 200 kg up to 500 kg up to 1000 kg up to 2500 kg

Kurier

Przewidywany termin dostawy podany na karcie produktu

EU 65 € 125 € 225 € 350 € 550 €


8. Formy płatności
Sklep oferuje następujące formy płatności:

  • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu rozliczeń TPAY, do wartości zamówienia 10 000 PLN.
  • przelewem elektronicznym poza pośrednictwem systemu rozliczeń TPAY, do wartości zamówienia 10 000 PLN.
  • przelewem bankowym na rachunek bankowy.
     

9. Odstąpienie od umowy i reklamacje
Zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny można dokonać w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Prawo zwrotu przysługuje osobie posiadającej status Konsumenta, w rozumieniu właściwych przepisów.

Zwrot towaru następuje na koszt Klienta.


Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży:

Miejscowość ..........................., Data ............................

Destiller – Anna Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
biuro@destiller.pl


ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

Ja .................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................,
numer faktury............................................................................................
Data zawarcia umowy to.................................................,
data odbioru ...........................................................................................
Imię i nazwisko......................................................................
Adres....................................................................................
Nr telefonu ...........................................................................
E-mail ..................................................................................
Data .....................................................................................
Podpis ..................................................................................

Reklamacje zamówionych produktów z tytułu niezgodności z zawartą umową rozpatrywane są przez Dział Obsługi Klienta: telefon: +48 660143042, e-mail: biuro@destiller.pl lub pisemnie na adres Sklepu.

Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz kodeksu cywilnego.

Reklamowany produkt należy dostarczyć na adres Sklepu.
Sklep ustosunkuje się do żądania klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez klienta sposób.
 

10. Postanowienia regulaminu dotyczące klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
Sklep (jako Sprzedawca) odpowiada za sprzedane towary na zasadzie rękojmi określonej w kodeksie cywilnym w art. 556 kc i następnych. Jeżeli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności Sklepu (Sprzedawcy) z tytułu rękojmi, upoważniające klienta do zwrotu towaru, klient może zwrócić zakupiony towar jedynie poza uprzednią zgodą Sklepu (Sprzedawcy), jeżeli towar jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Zwrot towaru następuje na koszt klienta. Z podlegającej zwrotowi ceny, Sprzedawca może potrącić 15% jej wysokości tytułem zryczałtowanych kosztów obsługi transakcji.
 

11. Ochrona danych osobowych
Sklep jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności. Rejestrując się w Sklepie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Usunięcie danych jest możliwe po uprzednim kontakcie z administratorem Sklepu: biuro@destiller.pl

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w procesie realizacji zamówienia.
 

11.a. RODO

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: „RODO”), chcielibyśmy poinformować o szczegółach dotyczących nowych zasad przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Destiller – Anna Fabijaniak ul. Grunwaldzka 37, 37-560 Pruchnik, NIP: 7922037179. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@destiller.pl lub pod numerem telefonu 660 143 042, 666 085 519, a także osobiście w biurze firmy ul. Grunwaldzka 37, 37-560 Pruchnik.

2. Dane osobowe, które uzyskaliśmy od Państwa są przetwarzane w celu:
a) należytego świadczenia usług i dostaw towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, prawidłowego zrealizowania przez Administratora Państwa zamówienia,
b) w celach marketingowych produktów i usług świadczonych przez Administratora, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telefonu, poczty tradycyjnej lub elektronicznej, jak również prezentacje w celach reklamowych i promocyjnych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług i dostaw towarów mogą obejmować np.: imię i nazwisko, NIP, PESEL, dane dotyczące dokumentów tożsamości lub danych w nich zawartych, adresy, adresy e-mail, numery telefonów, dane komunikacyjne np. dane prowadzonej z Państwem komunikacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu lub w związku ze świadczeniem usług lub dostaw towarów przez Administratora.

4. Państwa dane będą udostępniane jedynie osobom upoważnionym (pracownicy lub podmioty współpracujące z Administratorem) w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków związanych ze świadczeniem usług i dostaw towarów na rzecz Administratora, a także podmiotom świadczącym usługi rachunkowe, transportowe, podatkowe lub informatyczne na rzecz Administratora oraz pozostałym podwykonawcom Administratora świadczącym usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu.

5. Państwa dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania umów i porozumień z Administratorem i okres przedawnienia roszczeń z nich wynikających, względnie dochodzenia potencjalnych roszczeń w związku ze zdarzeniami, których dotyczą dostawy towaru oraz usługi świadczone przez Administratora. Państwa dane osobowe po tym okresie przechowywane będą aż do momentu wniesienia sprzeciwu.

6. Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, z zastrzeżeniem jednak gdy z uwagi na przepisy prawa jesteśmy uprawnieni do dalszego przetwarzania danych.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub właściwych przepisów prawa polskiego wdrażających RODO (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych obowiązująca od 25 maja 2018 r).

8. Państwa dane nie będą służyły w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą podlegały profilowaniu.

9. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: biuro@destiller.pl.
 

12. Postanowienia końcowe
Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 

13. Zmiana regulaminu
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.

Nie wiesz jaki produkt
wybrać?
POMOC
Skontaktuj się już teraz!
Nasz ekspert podpowie, doradzi!
Konsultant
Seweryn Fabijaniak
dyplomowany Enolog, absolwent Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ekspert w zakresie technologii produkcji win, soków, miodów pitnych, cydrów oraz wielu innych napojów. Doświadczony doradca w dziedzinie planowania, projektowania i umaszynawiania szeroko rozumianych przetwórni owoców i warzyw.