Wybrane realizacje

Destiller
Dostawa, uruchomienie filtra Cross Flow B1, Bared, Winnica Korol, Listopad 2023
Kompleksowe wyposażenie winiarni Wnnnicy Kojder w zbiorniki
Dostawa zbiorników oraz wykonanie instalacji chłodzenia, grzania oraz sterowanie temperaturą fermentacji
Winnica Antonio. Dostawa zestawu urządzeń do mechanicznego zwalczania chwastów w winnicy, renomowanej firmy Clemens. Rama SB2, Radius SL Plus wraz z broną aktywną.
Dostawa zbiorników fermentacyjnych, chillera (funkcja chłodzenia i grzania), oraz automatyki sterowania temperaturą fermentacji. Wykonanie instalacji chłodzenia i grzania zbiorników fermentacyjnych.
Dostawa zestawu urządzeń do mechanicznego zwalczania chwastów w winnicy, renomowanej firmy Clemens. Rama SB2, Radius SL Plus wraz z broną aktywną. Rollhaki i gwiazdy pielące.
Dostawa prasy Bucher Vaslin XPro 8 do winogron oraz innych urządzeń do winiarni
Kompleksowe wyposażenie Winiarni Powiercie w urządzenia do przyjęcia winogron, zbiorniki, automatykę sterowania temperaturą fermentacji.